ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Από την  ίδρυση της ακόμα η εταιρεία  cosmosfruit

Έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα και στη σωστή συντήρηση των προϊόντων της. Έτσι κατασκευάστηκαν ψυκτικοί χώροι ,ώστε  η αποθήκευση και η διακίνηση των προϊόντων της να γίνεται με τέτοιο  τρόπο ,ώστε να παρέχεται η κατάλληλη διασφάλιση των προϊόντων της και αυτά να παραδίνονται με όσο το δυνατόν αναλλοίωτα χαρακτηριστικά.