Επικοινωνία

COSMOSFRUIT

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α45-48

ΤΗΛ: 2310 - 776667 & 2310 774800

ΦΑΞ: 2310 - 703253

e-mail: cosmosfr@otenet.gr